ХАЦ подав до суду 2 позови до обласних комунальних підприємств через непрозорість

Харківський антикорупційний центр подав до Харківського окружного адміністративного суду 2 позови до Обласного комунального підприємства «Знахідка» та Обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства «Держпром» щодо неоприлюднення на власних веб-сайтах інформації, визначеної ч.8 ст. 78 Господарського кодексу України.

Нагадаємо, що згідно Господарського кодексу, комунальне підприємство має на своєму сайті або в разі його відсутності, на офіційному сайті Харківської облради, оприлюднити наступну інформацію:

– квартальна, річна фінансова звітність КП за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;

– аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності КП за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності;

– статут КП у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

– біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника КП;

– біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) КП, принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради КП є незалежним;

– річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) КП;

– структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради КП, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

– рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо КП;

– опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП, та заходи щодо управління такими ризиками;

– відомості про договори, учасником яких є КП, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;

– інформація про операції та зобов’язання КП з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання, що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Згідно позову, ГО «Харківський антикорупційний центр» вимагає в суді визнати бездіяльність ОКП «Знахідка» та ОКП «Держпром» протиправною та зобов’язати оприлюднити інформацію на офіційному веб-сайті Харківської облради (http://oblrada.kharkov.ua/ua), як суб’єкта управління об’єктами комунальної власності.